Ridverksamheten

 

Ridverksamheten delas in i grupper beroende på kunskapsnivå. Så här delas grupperna in:

Bas (B)

 • Basnivå från start till dess att man börjar galoppera.
 • känner till säkerhetsföreskrifter och säkerhetsrutiner Medel (M I)
 • lär sig sadla och tränsa
 • lär sig hästens färger och delar

Medel I (M I)

 • Kan galoppera utan ledare, börjar galoppera i grupp.
 • Lär sig ridvägarna
 • kan sadla och tränsa
 • lär sid lodrät sits
 • lär sig mer om hästens delar

Medel II (M II)NYB+++)

 • Börjar med bakdelsförflyttning och sidvärtsrörelser
 • Kan galoppera utan ledare i grupp.
 • lär sig anpassa hästens mundering
 • lär sig mer om hästens delar

God ridvana (G)  

 • Utför bakdelsförflyttningar och sidvärtsrörelser på alla ponnyerna.
 • Kan rakrikta ponnyn.
 • lär sig hästens anatomi
 • lär sig visitering
 • lär sig om hästens skötsel

 

 

 Vill du börja rida hos oss?

Så här gör du:

 • Gå in på MinRidskola (länk finns på startsidan)
 • Leta upp Nacka Ridhus och klicka
 • Skriv in i ditt personnummer 10 siffror. Använd de fyra sista som lösenord
 • Klicka i rutan "Jag vill bli medlem"
 • Fyll i dina kontaktuppgifter och välj ett eget lösenord
 • Markera "Jag vill börja rida hos er"
 • Skicka till oss - Klart!

Nu är du med i vår kölista och vi kontaktar dig så snart vi har lämpliga kurser att erbjuda.

Medlemskap i ridklubben löser du först när du börjar rida.

 

 

   

   

     Bestämmelser för gruppridning/abonnemang

  (finns även på MinRidskola)

  1.      Lektionstid

  En bestämd dag och tid i veckan är reserverad för eleven. Eleverna grupperas med hänsyn till ålder och ridkunskap. Ryttaren ska infinna sig senast 20 minuter före lektionstidens början samt vara beredd att korrekt avlämna hästen efter avslutat ridpass. Teori ingår i lektionstiden. Lektionstid är den tid ryttaren disponerar hästen.

  2.      Betalning av ridavgift.

  Ridavgiften faktureras. I ridpriset ingår moms med 6 %. Invändning mot faktura ska ske inom 8 dagar. Delning av abonnemangsavgift kan ske efter överenskommelse och debiteras med 50 kr/betalning.

  3.      Avbeställning vid förhinder

  Avbeställning av ridlektion måste göras senast 13 00 måndag-fredag eller 8 00 lördag-söndag. Avbeställning ska göras via ryttarens konto i www.MinRidskola.se (länk finns på startsidan) eller via telefonsvararen.

  ·          Avbokning kan inte göras via e-post!

  ·          Avbokade outnyttjade lektioner återbetalas ej.

  ·          Uteblivande från kurs/tävling där anmälan är bindande debiteras med kurs-/tävlingsavgiften.

  ·          I det fall där majoriteten i en ridgrupp har avbokat lektion, t e x vid lovdagar, har ridskolan rätt att tillfälligt ändra lektionstid för kvarvarande ryttare.

  4.      Igenridning

  Igenridning kan endast ske i mån av plats i samma eller lägre utbildningsnivå.

  ·          Igenridning ska ske inom åtta (8) veckor.

  ·          Tid för igenridning bokas endast via telefon under telefontiden eller vid besök på ridskolan.

  ·          Ridskolan återringer ej för bokning av igenridning.

  ·          Ej utnyttjad bokad igenridningslektion är förverkad.

  ·          Likvärdig ryttare som med hänsyn till sina kunskaper kan godtas av övriga i ridgruppen får sättas in vid förhinder.

  5.      Inställd lektion

  Ställer ridskolan in lektionspass, äger ryttaren rätt till kompensation i form av ridlektion annan tid eller återbetalning av avgift enligt ryttarens val.  Ridskolan ska i sådant fall meddela ryttaren snarast.

  6.     Uppsägning av ridplats/ridabonnemang

  Uppsägning inför höstterminen ska ske senast den 1 juli och uppsägning inför vårtermin senast den 1 december. Uppsägning som sker senare än dessa datum debiteras med 6 x lektionsavgiften påföljande termin. Uppsägningen ska vara skriftlig och lämnas/skickas till  ridskolekontoret:  kansli@nackaridhus.se

  Undantagsvis kan abonnemang sägas upp under pågående termin, uppsägningen debiteras då med 6 x  lektionsavgiften.

  7.     Abonnemangets löptid

  Gruppridningsabonnemangets löptid fortsätter att gälla till dess att uppsägning skett enligt ovan angivna regler

  8.     Säkerhet

  ·          Godkänd ridhjälm är obligatorisk vid all ridning.

  ·          Vid ridning bör skor med stålhätta, slät sula samt liten klack användas.

  ·          Vid hoppning på fasta hinder rekommenderas skyddsväst (finns att låna)

  ·          Halsduk, sjal, kapuschong, skosnören o d ska inte förekomma vid ridning och hästhantering.

  9.     Smittrisk

  För att minimera smitta mellan hästar efter besök i andra hästanläggningar/stall gäller:

  ·          Byte o/e desinficering av kläder, skor och utrustning

  ·          God hygien, tvätt av händer och hår.

  ·          Ryktsaker och liknande, använda i andra stall får under inga omständigheter medtas till ridskolan

  10.  Klubbavgift

  Medlemskap i Nacka Ridklubb är obligatorisk för samtliga ryttare.

  11.  Hemsida m m

  Ryttare/Målsman som ej godkänner att idrottsinformation o/e bilder på ryttaren publiceras på ridskolans eller klubbens hemsidor ska skriftligen meddela detta till ridskolekontoret kansli@nackaridhus.se

  12.   Fristående kurser/läger m m

  Anmälan till fristående kurser/läger ska, för omyndig ryttare, godkännas av målsman.

  13.   Viktgräns

  Generell viktgräns är 85 kg (med vissa undantag) för att anmäla sig till lektionsridning/kurser med häst.

  14.  Ändring av dessa bestämmelser

  Ridskolan förbehåller sig rätten att göra ändringar i  dessa bestämmelser. En ny eller ändrad version träder i kraft omedelbart och gäller samtliga ryttare som rider hos Nacka Ridhus..

                                                                                                                                   2019-01-03