Ridläger på Velamsund

Lägren är dagläger kvälls- eller helgläger.  Lunch ingår i samtliga dagläger men ej i helgläger. Tillgång till kiosk finns.

Hästar och ridning

På ridskolan finns ca 20 halvblodshästar och ca 20 ponnies kat B, C eller D samtliga med god kvalitet och utbildningsståndpunkt. Ryttare disponerar sin ”egen” häst/ponny under lägerperioden. Egen häst får medtas efter överenskommelse och utan extra kostnad. Ridning sker i terräng, på ridbanor eller i ridhus. Undervisning ges i dressyr, hoppning och terrängridning. Teoriundervisning och praktisk övning ingår i samtliga läger. Lägren avslutas med någon form av tävling eller uppvisning anpassad efter deltagarnas kunskapsnivå. Möjlighet finns att avlägga prov för Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken. Lägerabonnemang kan erbjudas efter överenskommelse. Möjlighet finns att delta med egen häst/ponny.

Aktiviteter

Bad i sött eller salt vatten (med eller utan häst), grillplats, park att spela brännboll eller ha picknick i. Och så hela det 650 ha stora naturreservatet att vara i.

Anmälan till ridläger -  via länken till MinRidskola på startsidan!

Anmälan görs via MinRidskola (se startsidan). Faktura skickas via e-post. Anmälan gäller då anmälningsavgiften är betald. På samma faktura finns dels beloppet för anmälningsavgift som bör betalas snarast och dels resterande belopp som betalas senast det datum som angivits på fakturan.

Det är viktigt att den e-postadress som fakturan ska skickas till är verifierad.  Kallelse med information skickas ut snarast efter anmälan. Deltagare på nybörjarläger garanteras plats på ridskolan under höstterminen.

 

Avbokning av ridläger

Vid avbokning av ridläger före den 1 april återbetalas anmälningsavgiften reducerad med 500 kr. Vid avbokning efter den 1 april men före den 1 maj återbetalas anmälningsavgiften reducerad med 1000 kr. Vid senare avbokning  är anmälningsavgiften förverkad i sin helhet.

Vid avbokning gäller, oberoende av tidpunkt, rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller krav på ålder och ridkunnighet. Överlåtelsen gäller så snart ny, av målsman undertecknad, anmälan lämnats till lägerarrangören.

 

Ålder och ridvana

Lämplig ålder för nybörjare är från ca 7-8 år. Eftersom anläggningen ligger vid vatten måste lägerdeltagarna vara simkunniga.

Välkommen på sommarridläger i Velamsund!

* Ev. allergi /livsmedelsintolerans noteras på anmälningsblanketten för ridläger.

                   

Ridlägertider 2019

Ladda ned PDF med lägertider