Ridläger på Velamsund

Lägren är dagläger kvälls- eller helgläger.  Lunch ingår i samtliga dagläger men ej i helgläger. Tillgång till kiosk finns.

Hästar och ridning

På ridskolan finns ca 20 halvblodshästar och ca 16 ponnies kat B, C eller D samtliga med god kvalitet och utbildningsståndpunkt. Ryttare disponerar sin ”egen” häst/ponny under lägerperioden. Egen häst får medtas efter överenskommelse och utan extra kostnad. Ridning sker i terräng, på ridbanor eller i ridhus. Undervisning ges i dressyr, hoppning och terrängridning. Teori samt praktisk övning ingår i samtliga läger. Lägren avslutas med någon form av tävling eller uppvisning anpassad efter deltagarnas kunskapsnivå. Möjlighet finns att avlägga prov för Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken. Lägerabonnemang kan erbjudas efter överenskommelse.

Aktiviteter

Bad i sött eller salt vatten (med eller utan häst), grillplats, park att spela brännboll eller ha picknick i. Och så hela det 650 ha stora naturreservatet att vara i.

Anmälan till ridläger

Ridskolan tillhandahåller särskild anmälningsblankett som ifylld lämnas till ridskolan. Anmälan kan ske här. Giltig anmälan är ifylld blankett + betald anmälningsavgift vilken faktureras. Anmälningsavgiftens storlek anges i lägerprospektet. Turordning bestäms av 1) tid för anmälan och 2) datum då anmälningsavgiften kom ridskolan tillhanda. Bekräftelse på bokad plats lämnas under vårterminen. Resterande lägeravgift betalas senast 14 dagar före lägrets början.

 

Avbokning av ridläger

Vid avbokning av ridläger före den 1 april återbetalas anmälningsavgiften reducerad med 200 kr.Vid avbokning efter den 1 april men före den 1 maj återbetalas anmälningsavgiften reducerad med 50 %. Vid avbokning senare än den 1 maj är anmälningsavgiften förverkad i sin helhet.

Vid avbokning gäller, oberoende av tidpunkt, rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller krav på ålder och ridkunnighet. Överlåtelsen gäller så snart ny, av målsman undertecknad, anmälningsblankett lämnats till lägerarrangören.

 

Ålder och ridvana

Lämplig ålder för nybörjare är från ca 7-8 år. Eftersom anläggningen ligger vid vatten måste lägerdeltagarna vara simkunniga.

Välkommen på sommarridläger i Velamsund!

* Ev. allergi /livsmedelsintolerans noteras på anmälningsblanketten för ridläger.

                   

Ridlägertider 2017

Se tider och priser här