Ridläger på Velamsund

Lägren är dagläger kvälls- eller helgläger.  Lunch ingår i samtliga dagläger men ej i helgläger. Tillgång till kiosk finns.

Hästar och ridning

På ridskolan finns ca 20 halvblodshästar och ca 20 ponnies kat B, C eller D samtliga med god kvalitet och utbildningsståndpunkt. Ryttare disponerar sin ”egen” häst/ponny under lägerperioden. Egen häst får medtas efter överenskommelse och utan extra kostnad. Ridning sker i terräng, på ridbanor eller i ridhus. Undervisning ges i dressyr, hoppning och terrängridning. Teoriundervisning och praktisk övning ingår i samtliga läger. Lägren avslutas med någon form av tävling eller uppvisning anpassad efter deltagarnas kunskapsnivå. Möjlighet finns att avlägga prov för Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken. Lägerabonnemang kan erbjudas efter överenskommelse. Möjlighet finns att delta med egen häst/ponny.

Anmälan till ridläger -  via länken till MinRidskola på startsidan!

Anmälan görs via MinRidskola (se startsidan). Faktura skickas via e-post. Anmälan gäller då anmälningsavgiften är betald. På samma faktura finns dels beloppet för anmälningsavgift som för att anmälan ska vara giltig bör betalas omgående och dels resterande belopp som betalas senast det datum  som angivits på fakturan.

Det är viktigt att den e-postadress som fakturan ska skickas till är verifierad.  Kallelse med information skickas ut snarast efter anmälan. Deltagare på nybörjarläger garanteras plats på ridskolan under höstterminen.

 

Avbokning av ridläger

Vid avbokning av ridläger före den 1 april återbetalas anmälningsavgiften reducerad med 500 kr.  Vid senare avbokning  är anmälningsavgiften förverkad i sin helhet.

Vid avbokning gäller, oberoende av tidpunkt, rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller krav på ålder och ridkunnighet. Överlåtelsen gäller så snart ny, av målsman undertecknad, anmälan lämnats till lägerarrangören.

 

Ålder och ridvana

Lämplig ålder för nybörjare är från ca 7-8 år. Eftersom anläggningen ligger vid vatten måste lägerdeltagarna vara simkunniga.

Välkommen på sommarridläger i Velamsund!

* Ev. allergi /livsmedelsintolerans noteras på anmälningsblanketten för ridläger.

                   

Ridlägertider 2020! Aktuella tider hittar du i MinRidskola där du även kan anmäla dig till något av våra ridläger.

 

Ladda ned PDF med lägertider